Lågskär är en ö 15 sjömil söder om Mariehamn vid inloppet till Ålands hav. Ön är cirka 50 hektar stor och omges av ett femtontal mindre klippor och otaliga stenar. På ön finns Lågskärs fyr.

Skäret är ett viktigt landmärke då man seglar över Ålands hav, men det vimlar av grund omkring det, och redan på 1600-talet fanns där ett stenkummel för att vägleda sjöfarare. 1794 bestämde lotskaptenen vid amiralitetet Nils Åhman att där skulle byggas en båk av trä och den blev 23 meter hög. Den förstördes i Finska kriget 1808–1809, men byggdes upp igen 1814 av Finlands lotsverk.

Läs mer här

Paddling till Lågskär Paddling till Lågskär[/caption]

GUIDNING padling 081

GUIDNING padling 097

GUIDNING padling 089